Apasă tasta Enter

Elemente esențiale în adoptarea unei strategii de management al vârstei

Recrutarea: Procesele de recrutare care se concentrează pe aptitudini şi experienţă evită discriminarea pe criteriul vârstei, promovează diversitatea de vârstă şi aduc multe beneficii pentru organizaţii.

Transferul de cunoştinţe, instruirea şi învăţarea pe tot parcursul vieţii: Muncitorii de toate vârstele ar trebui să aibă acces la instruire şi ar trebui să fie capabili să îşi actualizeze cunoştinţele şi aptitudinile. Acest element este în mod particular relevant în contextul schimbării practicilor de lucru şi al introducerii de noi tehnologii.

Dezvoltarea carierei: Dezvoltarea carierei ar trebui să fie concepută în contextul întregii vieţi profesionale, asigurându-se o corespondenţă între competenţele şi capacităţile lucrătorului.

Practici referitoare la programe de lucru flexibile: Practicile referitoare la programele de lucru flexibile iau în considerare nevoile diverselor grupuri de vârstă şi ajută la îmbunătăţirea echilibrului între viaţa personală şi cea profesională.

Promovarea sănătăţii la locul de muncă: Îmbunătăţirea organizării muncii şi a mediului de lucru, creşterea participării lucrătorilor şi încurajarea aptitudinilor personale şi dezvoltării profesionale.

Managementul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale: Asigurarea securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă pentru lucrătorii de toate vârstele prin implementarea unor evaluări de risc care să ia în considerare vârsta şi adaptarea locului de muncă.

Rotaţia pe posturi şi mutarea la un alt loc de muncă:Tehnici de proiectare a locurilor de muncă prin care lucrătorii sunt mutaţi între două sau mai multe posturi într-o manieră planificată, la intervale regulate.

Ieşirea din forţa de muncă şi tranziţia către pensionare: Sprijinirea lucrătorilor pentru planificarea pensionării. (Sursa: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă)

Articolul integral în Revista Seniorul

0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *